O mnie

 

Urodziłem się w Sulejowie 04 czerwca 1975r.


W 1990 roku ukończyłem Szkołę Podstawową. I od tego roku zostałem uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Sulejowie przy ulicy Milejowskiej 21. W tym czasie wraz z kolegami i koleżankami prowadziliśmy kółko fotograficzne, a później stworzyliśmy szkolny radiowęzeł. Oczywiście byliśmy niezwykle przykładnymi uczniami. No, tak naprawdę to byliśmy normalnymi nastolatkami, tak.

1994 rok, to czas kiedy zostałem absolwentem tej placówki oświatowej.
Rok, w którym zdałem egzamin maturalny.
Rok, w którym przyszedł czas „wyjścia w prawdziwy świat”.
 

Od września 1994 roku zostałem uczniem College Handlowego ze Zgierza. Ta dwuletnia szkoła nauczyła mnie zawodu od strony teoretycznej a praktykę odbyłem w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończyłem szkołę jako Menadżer Handlowiec.


Moja droga zdobywania wiedzy od 1998 roku związana była już z Wyższą Szkołą Kupiecką tutaj po dwóch latach nauki na kierunku „Zarządzanie i Marketing” po zdanych egzaminach uzyskałem wykształcenie wyższe zawodowe.

Dalej udałem się „zdobywać wiedzę” do Częstochowy na Politechnikę Częstochowską. Przez dwa lata przygotowywałem się do tego, aby stanąć przed komisją egzaminacyjną i dnia 30 czerwca 2000r. uzyskałem z wynikiem bardzo dobrym tytuł magistra.

Idąc za ciosem rozpocząłem naukę na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie zgłębiając tajniki Rachunkowości, szkołę ukończyłem w marcu 2002 roku. W miedzy czasie odbyłem różne kursy i szkolenia min: Kurs Pedagogiczny (dla instruktorów nauki zawodu), kurs BHP oraz uzyskałem uprawnienia na wykonywanie czynności Agenta Ubezpieczeniowego.

Od roku 1995 prowadzę działalność gospodarczą w Sulejowie. W między czasie przez prawie rok wykonywałem pracę przedstawiciela banku REIFEISEN Bank Polska S.A.. W późniejszym okresie byłem pracownikiem, w dziale Underwritingu
w centralach takich firm ubezpieczeniowych jak Uniqa i Filar.
W tamtym czasie założyłem rodzinę. Rozstałem się z Uniqą i Filarem.
Wraz z rodziną zamieszkaliśmy na stałe w Sulejowie. Tutaj, w naszym mieście rozpocząłem rozwijać swoją działalność zawodową.
 

W roku 2015 w marcu w wyborach do Rady Miejskiej w Sulejowie zostałem obdarzony przez wyborców zaufaniem i uzyskałem Mandat Radnego Rady Miejskiej.


Od roku 2016 jestem członkiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejowie
i pełnię funkcję Sekretarza.
Jako osoba bezpartyjna jestem w pełni niezależnym w swoich opiniach, przemyśleniach, analizach. Moje decyzje w sprawach publicznych, nie są przez nikogo narzucone, dyktowane, są wolne od układów. Determinowane są jedynie przez analizę, wnioski oraz dziesiątki przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami-wyborcami. Taka postawa zaowocowała. Zostałem doceniony jako Radny przez mieszkańców naszego regionu w Plebiscycie Dziennika Łódzkiego „Samorządowiec Roku Województwa Łódzkiego 2017”. W wyniku głosowania zająłem wysokie
3 miejsce w powiecie piotrkowskim (połączonym z Piotrkowem Trybunalskim) uzyskując łącznie 241 głosów! Po podsumowaniu głosowań we wszystkich powiatach okazało się, że dzięki Mieszkańcom uzyskałem ogólnie 9 miejsce
w województwie, licząc ogółem głosy oddane na samorządowców!

DZIĘKUJĘ BARDZO!!!.
 

Ta wysoka pozycja w plebiscycie tylko umacnia mnie i upewnia, że droga, którą podążam to dobry kierunek postępowania.


Ze swojej strony zachęcam gorąco do kontaktów ze mną. Jestem osobą otwartą, szczerą i nie boję się konstruktywnej krytyki!