Radny

01.03.2015  w wyborach do Rady Miejskiej w Sulejowie uzyskuję mandat Radnego,

31.03.2015  złożenie Ślubowania Radnego,

31.03.2015  Powołanie na Członka Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Sulejowie,

31.03.2015 – 28.02.2017  Członek Komisji Zdrowie, Wychowania, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Sulejowie

25.09.2015 – 28.02.2017  Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulejowie