09 VI 2016 Wielki Dzień - Moje I posiedzenie Sejmu RP

Pamiętny dzień, Ja na posiedzeniu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
powrót