Informacja

Imformacja, którą przekazuję nie jest niczym nowym. Jest jedynie potwierdzeniem mojej wypowiedzi z jednego ze spotkań, które odbyło się w siedzibie UM w Sulejowie podczas dyżuru Pana Przewodniczącego z mieszkańcami. Byli obecni również inni radni RM w Sulejowie oraz zainteresowani mieszkańcy, min. z jednego ze stoważyszeń działających na terenie naszej Gminy. Jeszcze przed Sesją Rady, w której swoje stanowisko prezentował jeden z mieszkańców reprezentujący również jedno ze stoważyszeń.
Wyjaśniam, że w rejonie przebiegu trasy przez tzw. wariant 8 jeden z członków mojej niedalekiej rodziny, jest właścicielem działki. Prosił mnie aby przekazać informację, że ma w "D..IE" gdzie będzie ta trasa. Chce aby była wybudowana jak najszybciej! Ma dość codziennych korków i braku normalnej komunikacji na drodze Piotrków-Sulejów. Czas, który codziennie traci wolałby wykożystać chociażby na pracę lub odpoczynek. Jak mi powiedział, ma 1000 pomysłów na to, co robić w czasie, który bezproduktywnie traci na drodze do Piotrkowa.
powrót