Podziękowanie za spotkanie w sprawie S-12

Dziękuję wszystkim za obecność na spotkaniu
powrót