Wniosek o zwołanie komisji RM w Sulejowie w sprawie S-12

Dzisiaj zwróciłem się do Przewodniczących Rady o zwołanie posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Sulejowie w związku brakiem realizacji przez władze centralne budowy drogi S-12.
Uważam, że najważniejszą rzeczą, na chwilę obecną, jest wypracowanie przez władze Samorządowe Gminy jednolitego, wspólnego, aktualnego stanowiska, w tej sprawie. Kolejnym krokiem powinna być realizacja wspólnych ustaleń. Ostatecznym rozwiązaniem w mojej ocenie, powinno być czynne działanie protestacyjne. To wszystko powinno być omówione, w jak najszerszym gronie, tutaj lokalnie, aby działania poszczególnych osób i instytucji miało jak najszersze poparcie społeczne. Mając na uwadze powyższe zwróciłem się o podjęcie stosownych działań do Przewodniczących.
powrót